Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens

 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Iedereen mag bijvoorbeeld zijn gegevens inzien en corrigeren.

De wet omschrijft ook wat de plichten zijn van organisaties die de gegevens gebruiken. Zij moeten aan de burger laten weten wat zij met zijn gegevens doen. Ook mogen de organisaties alleen gegevens verzamelen en verwerken als daarvoor een goede reden is, of als de burger zelf toestemming geeft.
 

 
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op de naleving van de Wet.

 

 

© Iliadis&Co 2012, op dit artikel rust copyright.

Follow US on

 

© Iliadis & Co. B.V. is statutair gevestigd te Nijmegen. Handelsregister K. v. K. Arnhem, nr 50225286.